Regular Schedule:

Period 1                8:00    -      9:10

Period 2                9:15    -    10:28

Early Lunch         10:28    -    11:05

Period 3A           10:33    -    11:43

Period 3B           11:10    -    12:20

Late Lunch          11:43    -    12:20

Period 4              12:25    -      1:35

Period 5                1:40    -      2:50


Early Release Schedule:

Period 1                8:00    -      8:46

Period 2                8:51    -      9:40

Early Lunch           9:40    -    10:17

Period 3A             9:45    -    10:31

Period 3B           10:22    -    11:08

Late Lunch          10:31    -    11:08

Period 4              11:13    -    11:59

Period 5              12:04    -    12:50


Advisory or Assembly Schedule:

Period 1                8:00    -      9:03

Advisory or Assembly      9:08   -       9:38

Period 2                9:43    -    10:49

Early Lunch         10:49    -    11:26

Period 3A           10:54    -    11:57

Period 3B           11:31    -    12:34

Late Lunch          11:57    -    12:34

Period 4              12:39    -      1:42

Period 5                1:47    -      2:50


New Trimester Schedule:

Advisory                     8:00    -      8:10

Period 1                8:15    -      9:22

Period 2                9:27    -    10:37

Early Lunch         10:37    -    11:14

Period 3A           10:42    -    11:49

Period 3B           11:19    -    12:26

Late Lunch          11:49    -    12:26

Period 4              12:31    -      1:38

Period 5                1:43    -      2:50


FINALS – DAY 1 (Tri 1 / Tri 2 / Tri 3)

November 29, 2018 (Tri 1)

March 7, 2019 (Tri 2)

June 11, 2019 (Tri 3)

Study Period

8:00

-

9:10

Period 1

9:20

-

10:50

Lunch

11:00

-

11:30

Period 2

11:40

-

1:10

Period 3

1:20

-

2:50


FINALS – DAY 2 (Tri 1 / Tri 2)

November 30, 2018 (Tri 1)

March 8, 2019 (Tri 2)

Study Period

8:00

-

9:10

Period 4

9:20

-

10:50

Lunch

11:00

-

11:30

Period 5

11:40

-

1:10FINALS/EARLY RELEASE – DAY 2 (Tri 3)

June 12, 2019

Study Period

8:00

-

8:30

Period 4

8:40

-

10:10


Period 5

10:20

-

11:50


Early Release

2 Hour Delay Schedule:

Period 1                      10:00         10:46

Period 2                      10:51         11:40

Early Lunch                11:40         12:17

Period 3A                   11:45         12:31

Period 3B                   12:22            1:08

Late Lunch                 12:31            1:08

Period 4                        1:13            1:59

Period 5                        2:04            2:50